Szablonowe komplikacje

Posted in Komputerowo on 16/06/2010 – 4:27 pm
Post a comment

A jednak okazuje się, że szablon się sypie w komentarzach. Postaram się coś na to poradzić, ale nie wiem, czy dam radę to zrobić dzisiaj. Proszę zatem o cierpliwość.


Tags: |
This entry was written by Magdalena Szyszka, filed under Komputerowo and tagged .
Bookmark the permalink or follow any comments here with the RSS feed for this post.
Both comments and trackbacks are currently closed.